فروشگاه پخش مطهری - کرمانشاه

جناب آقای امیر زاده تلفن همراه : 09058994002


شماره تماس  08337212600

آدرس:  چهار راه اجاق
فروشگاه لوازم تحریر زانکو - کرمانشاه

جناب آقای پاشایی تلفن همراه : 09183597889


شماره تماس  08338282824

آدرس:  بلوار دولت آباد خیابان دوم علافها پخش زانکو
لوازم تحریر احسان - کرمانشاه

جناب آقای حسام الدینی تلفن همراه : 09188576322


شماره تماس  08338368304

آدرس:  خیابان 22 بهمن 30 متری دوم